خانه / دسر / انواع شیرینی / شیرینی رولت گل سرخ یک شیرینی خانگی و لذیذ

شیرینی رولت گل سرخ یک شیرینی خانگی و لذیذ

شیرینی رولت گل سرخ
شیرینی رولت گل سرخ

شیرینی رولت گل سرخ یک شیرینی لذیذ و خوشمزه است که می توانید آن را در خانه به راحتی درست کنید و از خوردن آن لذت ببرید اگر میخواهید طرز تهیه این شیرینی لذیذ را یاد بگیرید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

شیرینی رولت گل سرخ

مواد لازم جهت تهیه شیرینی رولت گل سرخ

 1. زرده تخم‌مرغ دو عدد
 2. شیر یک پیمانه
 3. روغن دو قاشق سوپخوري
 4. بيكينگ‌پودر يك قاشق مرباخوري
 5. آرد به ميزان لازم

 

مواد لازم برای میانه خمیر رولت گل سرخ

 1. گل‌سرخ پودر شده یک پيمانه
 2. گردوی خرد شده یک پيمانه
 3. دارچين يك قاشق غذاخوري
 4. خاكه قند یک پیمانه

مواد لازم جهت تهیه شربت رولت گل سرخ

 1. شكر و روغن از هر كدام يك پيمانه
 2. آب به ميزان لازم

طرز تهیه شیرینی رولت گل سرخ

شیرینی رولت گل سرخ را می توانید خیلی راحت درست کنید در ابتدا تمام مواد لازم براي خمير را باهم مخلوط كرده و در يك كيسه نايلوني در حدود دو ساعت قرار مي‌دهيم تا بماندو خوب ور بیاید پس از گذشت اين زمان خمير را با وردنه باز كرده و از موادمان كه شامل؛ گل‌سرخ، گردو، خاك قند و دارچين است وسط آن ريخته

بعد مثل باقلوا روي آن را مي‌بنديم و روي سيني مي‌گذاريم با چاقو مثل رولت آن را مي‌بريم.

روغن را داغ كرده و روي آن مي‌ريزيم و درون فر با 300 درجه فارنهايت به مدت 20 دقيقه مي‌گذاريم تا كاملا پخته و روي آن طلايي شود. سپس شكر و آب را روي حرارت قرار داده تا كمي غليظ شود. زماني كه سيني را از فر خارج كرديم و شيريني سرد شد، روي آن شربت ريخته و مي‌گذاريم تا كاملا سرد شود.

در این شیرینی از گل سرخ پودر شده استفاده می شود به همین منظور ما اطلاعاتی در رابطه با خواص گل سرخ را برای شما تهیه کرده ایم که میتوانید مطالعه کنید.

 

 مشخصات‌ گل سرخ

گل سرخ درختچه‌اى است كوچك با شاخه‌هاى گل‌دهنده خمیده تیغدار با تیغهاى‌درشت و ریز.تیغهاى درشت آن مسطح خمیده و به شكل داس است و با تیغهاى ریزآن غده‌اى همراه است.برگهایش داراى  ۵ - ٣  برگچه و هر برگچه داراى دندانه است.

رگبرگهاى پشت برگ مشخص و به هم رفته است.برگچه‌ها چرمى،بیضى‌شكل نوك‌تیزبه طول  ۵ - ٣  سانتى‌متر است.روى برگچه‌ها صاف و سبز و پشت آن سبز كمرنگ ورگبرگهایش خزى و نمدى است و با كركهاى غده‌اى پوشیده شده و تا سطح پیالهء گل‌كشیده شده است.میوهء آن گرد یا تخم‌مرغى به طول  ١ / ۵  سانتى‌متر مى‌باشد كه درداخل برجستگى كوزه‌اى شكل زیر گلبرگها قرار دارد.گل سرخ به‌طور وحشى درجنگلهاى مینودشت در  ٣٠٠  متر ارتفاع دیده مى‌شود و در مناطق مختلف البرز و دراراك نیز انتشار دارد.تكثیر این نوع گل سرخ معمولا از طریق تقسیم پایه‌هاى آن وگرفتن پایهء جدید و یا از طریق خوابانیدن انجام مى‌گیرد.انواع دورگ پرپر كه درگلكارى معمول است از طریق قلمه و پیوند ازدیاد مى‌شود.

تركیبات شیمیایى‌ گل سرخ

از نظر تركیبات شیمیایى در گلبرگها و غنچه‌هاى گل سرخ كه در طب سنتى‌مستعمل است مقدارى تانن و یك مادهء رنگى و كمى اسانس و مواد چرب وگالیك‌اسید یافت مى‌شود.غنچه‌ها كه قبل از شكفته شدن چیده مى‌شوند هرچقدربیشتر قرمز شده باشد،مقدار تانن آنها كه مادهء عامل است،بیشتر است.

در گونهء .bnuht arolfitlum.R كه از نظر مسهل و لینت مزاج از سایرین قوى‌تراست و مسهل قوى و مدر است بررسیهاى شیمیایى به عمل آمده و در آن وجودمولتى‌فلورین‌ ١ ،كمپفرول‌ ٢ ،رامنوز و كوئرستول‌ ٣ تأیید شده است‌[روا].

خواص و کاربرد گل سرخ

غنچه‌هاى میوهء قرمزشدهء گل سرخ معطر،كمى تلخ و كمى شیرین است.از نظرطبیعت طبق نظر عده‌اى از حكماى طب سنتى مركب‌القوى است ولى عدهء زیادى آن‌را كمى سرد و خشك مى‌دانند و عده‌اى نیز معتدل ولى قابض ذكر مى‌كنند.از نظرخواص معتقدند كه مقوى و فرح‌آور است.گلبرگها و غنچهء تازهء آن مسهل است ومسكن صفرا و بلغم رقیق ولى خشك‌شدهء آن قابض است.اگر  ٨٠  گرم گلبرگ و غنچهءتازه آن را بخورند،مسهل است و چندین بار عمل میكند.عصارهء برگ گل سرخ كه درسایه خشك شده باشد،براى جلوگیرى از خونروى از سینه و قطع اخلاط خونى و رفع‌رطوبتهاى معده مفید است و قبض و یبوست آن بیشتر از غنچه و برگ گل خشك آن‌است.خوردن آب غنچهء خشك آن خفقان گرم را رفع مى‌كند و ضعف قلب را برطرف‌مى‌سازد و اسهالهاى گرم را بند مى‌آورد.قطرهء عصارهء غنچهء گل سرخ براى رفع سردردگرم و چشم و گوش‌درد و ضماد غنچهء تازهء آن براى درد سر و مضمضهء دم‌كردهء آن‌براى تقویت دندان و لثه و مالیدن گرد خشك آن به دندان و لثه زخمهاى دهان راخوب مى‌كند.

مضمضه و غرغرهء دم‌كردهء آن با عدس و كافور و بوییدن آن،مقوى دل و دماغ‌است ولى در اشخاص ضعیف ممكن است باعث ایجاد عطسه،زكام،ورم و آماس‌خونى شود و در بعضى اشخاص برعكس این عوارض را تسكین مى‌دهد.از این نظردر مورد اشخاص گرم‌مزاج مضمضه و بوییدن آن حتما باید با كافور توأم باشد.

ضماد غنچه‌هاى خشك آن براى خشك كردن رطوبتها و ضماد تازهء آن براى‌ورم مقعده نافع است.اگر با دم‌كردهء آن تنقیه شود،براى زخمهاى روده مفید است وپاشیدن گرد خشك آن براى رفع جوش و التیام زخمها بخصوص زخم آبله وخشك نمودن آن زخمها و دانه‌هاى آن و همچنین براى قطع سیلان از رحم و رفع‌بدبویى مفید است و باعث خوشبویى و قبض آن مى‌باشد.ضماد تازهء آن براى قطع‌زگیل،ناراحتى‌هاى پوستى،رویانیدن گوشت تازه بر زخمهاى عمیق،تحلیل ورمهاى‌گرم و شكستگى اعضا نافع است.مالیدن آن در حمام براى رفع بدبویى عرق و پاشیدن‌گرد آن با برگ مورد براى قطع عرق مفید است.مضر نیروى جنسى است و ایجادتشنگى مى‌نماید و از این نظر باید با انیسون خورده شود.مقدار خوراك از غنچهء تازهءگل سرخ تا  ۴٠  گرم و از خشك آن تا  ١۵  گرم و جانشین آن،هم‌وزن آن بنفشه و یاربع وزن آن،مرزنجوش است.

خوردن گرد گل بن آن(قسمت كوزه‌مانند واقع در زیر گلبرگها)قطع اخلاطخونى از سینه مى‌نماید و قابض است و اسهال را بند مى‌آورد.

زرورد-زرورد اصطلاحا به دانه‌هاى ریزى كه در وسط گل مى‌باشد،گویند.این‌دانه گرم و خشك است و اگر  ٨  گرم از آن با آب خورده شود خونروى از هرعضوى را بند مى‌آورد و اسهالهاى سخت را قطع مى‌كند خصوصا بهتر است كه آن رابا گل‌بن مخلوط و بسایند.شیاف آن مقوى رحم است و رطوبات رحم را رفع مى‌كند.

تخم گل سرخ از نظر خواص مانند میوهء نسترن یا گل سرخ برى است(به آن بخش‌مراجعه فرمایند).

روغن گل سرخ:براى تهیهء روغن گل سرخ،گلبرگهاى تازهء بدون گل‌بن را چیده در١ .نسترن  ٢ ، ٣ ، ۴  و  ۵ .چند رقم گل سرخ‌

روغن كنجد تازه یا روغن زیتون تازه مى‌ریزند و در آفتاب مى‌گذارند و همین‌كه‌رنگ گلبرگها سفید شد،آن را فشرده و تفاله را خارج مى‌سازند و مجددا گلبرگ تازه‌در آن مى‌ریزند باز پس از سفید شدن فشرده و تفاله را بیرون مى‌ریزند و این عمل را تاهفت بار تكرار مى‌كنند تا روغن گل سرخ به دست آید.روش دیگر این است كه برگ‌گل تازه را با هم‌وزن آن روغن كنجد یا زیتون مخلوط كرده و روى آتش ملایم‌مى‌جوشانند آنقدر كه فقط روغن بماند.این روغن را«دهن‌ورد مطبوخ»یا روغن گل‌پخته گویند.

روغن گل از نظر طبیعت مركب‌القوى و معتدل است و خواص آن قابض و محلل وبازكنندهء گرفتگى‌ها و انسداد مجارى مى‌باشد و در عین‌حال مسهل است.اگر بتنهایى ویا با سركه به پیشانى بمالند براى رفع سردرد و تقویت دماغ و رفع بى‌خوابى مفید است‌و مصرف قطرهء آن در گوش براى تسكین درد گوش و درد سر و مضمضهء آن مسكن‌درد دندان است.

خوردن روغن گل سرخ مسهل مواد لزج است و اسهالهاى صفراوى را بندمى‌آورد و مسكن التهاب معده و زخم روده‌ها و دل‌درد و دل‌پیچه مى‌باشد وشكم‌روش را بند مى‌آورد.اماله و تنقیه با گل سرخ براى زخم روده‌ها و دل‌درد ودل‌پیچه كه از خوردن فلوس عارض شده باشد،نافع است.مالیدن آن به زخمها براى‌رویانیدن گوشت بر زخمهاى عمیق و خشك كردن رطوبتها و چركهاى جراحات،زخم و زخم آبله مفید است و با سفیدهء تخم‌مرغ براى سوختگى آتش و زخمهاى‌حاصله در اثر مالیدن نوره بسیار نافع است.روغن گل سرخ با سركه براى رفع عرق بدن‌نافع است.مقدار خوراك آن تا  ٣٠  گرم است.جانشین آن هم‌وزن آن روغن بید ونصف وزن آن روغن بنفشه است.

گلاب یا ماءالورد:گلاب از نظر طبیعت مركب‌القوى است ولى مایل به سردى.

خواص آن مقوى قلب و دهانه معده است.خوردن آن براى رفع عوارض حادث اززكام و خونروى از سینه،خشونت سینه،خفقان گرم،درد معده،روده‌ها،دل‌پیچهءسرد و گرم،درد كبد و طحال مفید است.بو كردن و مالیدن آن براى سردردهاى گرم ودرد چشم مفید است و اگر با قرنفل مخلوط شود براى سردردهاى سرد و ناراحتى‌هاى‌سر نافع است.در بینى گرفتن آن براى تقویت دماغ،حواس،ایجاد نشاط،تقویت دل،رفع خمارى،بى‌هوشى و خفقان مفید است و براى زكام مضر است،براى نیروى‌جنسى مضر است و موى سر را سفید مى‌كند،از این نظرها باید با نبات و جلاب‌خورده شود.(جلاب مشروب غیرالكلى خنك‌كننده و طبى است كه خواص و طرزساختن آن در بخش گیاه سرخدار در جلد چهارم آمده است.)

مقدار خوراك گلاب تا  ٩٠  گرم است.اگر  ۶٠  گرم گلاب دوبار مقطر شده یا به‌عبارت دیگر گلاب دو آتشه خورده شود،مسهل است.معمولا براى تهیهء دم‌كرده‌هاى‌غنچهء خشك گل سرخ  ٢٠ - ١٠  گرم غنچهء خشك گل سرخ را در هزار گرم آب‌جوش دم مى‌كنند و بتدریج قبل از هر غذا مى‌خورند.

گل‌قند:غنچهء گل سرخ ساییده‌شده  ١٠  واحد،گلاب  ٢٠  واحد،قند سفیدساییده‌شدهء نرم  ۶۵  واحد و گلیسرین  ۵  واحد.ساییدهء گل را با گلاب مخلوط كرده‌ ٣ - ٢  ساعت مى‌گذارند بماند بعد قند و گلیسرین را به آن مى‌افزایند و به دقت مخلوطمى‌كنند.این گل قند از داروهاى گیاهى قابض است.مقدار خوراك آن متفاوت‌مى‌باشد و ممكن است در موارد مختلف و در سنین متفاوت از  ۴٠ - ٢٠  گرم باشد.

عسل وردى:غنچهء گل سرخ ساییده  ١٠  واحد،عسل سفید  ۶٠  واحد و الكل  ٣٠ درجه به مقدار كافى.گل ساییده‌شده را در ظرفى ریخته و به قدرى الكل روى آن‌مى‌ریزند كه  ٣٠  واحد تنطور به دست آید و این تنطور را در حمام ماریه تبخیرمى‌نمایند تا  ١۵  واحد باقى بماند.سپس عسل را افزوده و كف آن را گرفته با كاغذصاف مى‌نمایند.

غرغرهء گل سرخ: ٣٠  گرم عسل وردى را با  ٢٠٠  گرم آب صاف مخلوط كنند.

فرآوردهء تهیه‌شده از عوامل قابضه ضعیف است و اگر تا  ٣٠  گرم سركه وردى به این‌غرغره بیفزایند بسیار قوى مى‌شود،و اثر آن خیلى بیشتر است.

سركهء گل سرخ:گل سرخ خشك نیم‌كوب  ١٠  واحد،اسید استیك متبلور  ٢  واحد،سركه  ٩٨  واحد،همه را مخلوط كرده مدت  ٨  روز بخیسانند و گاه‌گاه به هم بزنند و بافشار از پارچه گذرانیده و با كاغذ صاف كنند.این محصول از عوامل قابضهء نامبرده‌است.مقدار خوراك آن از  ٣٠ - ١٠  گرم است.در مورد غرغره نیز استعمال مى‌شود.

شربت گل سرخ مكرر:غنچهء گل سرخ تازه  ۴  واحد،آب جوش  ۵  واحد و شكرسفید  ١  واحد.گل را  ۴  قسمت كرده و هر قسمت را در آب بجوشانند تا یك جزء ازآب بخار گردد و صاف كنند و قسمت دیگر را افزوده و بجوشانند تا باز یك جزءدیگر آب بخار گردد و همچنین باقى قسمتها را افزوده و صاف كنند،بعد شكر رامخلوط كرده قوام آورند. ۵٠  گرم از این شربت مسهل خوبى است و تا  ١۵٠  گرم هم‌مى‌شود مصرف نمود.

منبع: معارف گیاهی3

همچنین ببینید

شیرینی آجیلی کره ای با روکش شکلات

یکی از خوشمزه ترین شیرینی هایی که میتوانید در منزل تهیه کنید شیرینی آجیلی کره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *